imageimage

Rồng Việt thông báo đưa cổ phiếu AGR và TDH ra khỏi danh mục chứng khoán ký quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc đưa cổ phiếu AGR và TDH ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành từ ngày 10/09/2015.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 970 image 0