imageimage

Rồng Việt thông báo đưa cổ phiếu HAG và HNG ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo đưa cổ phiếu HAG Và HNG ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 22/08/2016.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 1148 image 0