imageimage

Rồng Việt thông báo đưa cổ phiếu ITA ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ ngày 12/04/2017

Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt thông báo đưa cổ phiếu ITA ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ ngày 12/04/2017.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 689 image 0