imageimage

Rồng Việt thông báo đưa cổ phiếu PVB và PVC ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo đưa cổ phiếu PVB Và PVC ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 25/08/2016.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 1381 image 0