imageimage

Rồng Việt thông báo đưa cổ phiếu QCG ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ ngày 19/04/2017

Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt thông báo đưa cổ phiếu QCG ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ ngày 19/04/2017.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 1771 image 0