imageimage

Rồng Việt thông báo đưa cổ phiếu ra khỏi danh mục chứng khoán ký quỹ ngày 11/01/2016

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi danh mục chứng khoán được phép ký quỹ ngày 11/01/2016.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 2889 image 0