imageimage

Rồng Việt thông báo đưa cổ phiếu TTF ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo đưa cổ phiếu TTF ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 20/07/2016.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 1747 image 0