imageimage

Rồng Việt thông báo giảm lãi suất tiền gửi không kỳ hạn

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Căn cứ Thông báo số 69/TB-KHTH ngày 24/12/2012 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (BIDV) về việc lãi suất tiền gửi VND của tổ chức, theo đó lãi suất tiền gửi không kỳ hạn BIDV thực hiện chi trả cho tổ chức là 1,5%/năm.

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo áp dụng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn trên tài khoản giao dịch chứng khoán là 1,5%/năm (Thay cho lãi suất cũ là 2%/năm).

 

Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ ngày 26/01/2013

 

Trân trọng.

 

Tải file thông báo: TB 58 DVCK_Giam lai suat tien gui khong ky han.pdf

image 143 image 0