imageimage

Rồng Việt thông báo kết quả đấu giá cổ phần do Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC nắm giữ tại Công ty cổ phần Thương Mại Quốc tế

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần do Công ty TNHH  MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC nắm giữ tại Công ty cổ phần Thương Mại Quốc tế được tổ chức vào ngày 19/08/2015.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 1598 image 0