imageimage

Rồng Việt thông báo kết quả tham dự đấu giá cổ phần CTCP Bến xe khách Sơn La

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Bến xe khách Sơn La do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu tính đến 16 giờ 00 phút ngày 18/02/2022 như sau:

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

2. Doanh nghiệp có cổ phần bán đấu giá: Công ty Cổ phần Bến xe khách Sơn La

3. Địa chỉ: Tổ 1, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

4. Điện thoại: (021) 2387 4391 Fax: (021) 2387 4391

5. Vốn điều lệ: 3.352.500.000 đồng       Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

6. Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 134.100 cổ phần

7. Tổng số lô cổ phần đấu giá: 01 lô (134.100 cổ phần/lô cổ phần)

8. Giá khởi điểm: 2.963.000.000 đồng/lô cổ phần

9. Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần

10. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 8h30 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 21/01/2022 đến ngày 18/02/2022

11. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua: 03 nhà đầu tư

Trong đó:

  • Tổ chức: 01 nhà đầu tư         
  • Cá nhân: 02 nhà đầu tư

12. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: 402.300 cổ phần

13. Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 25 tháng 02 năm 2022 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi Nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội

Căn cứ kết quả đăng ký đấu giá nêu trên, Rồng Việt sẽ tổ chức buổi bán đấu giá theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Bến xe khách Sơn La do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu theo thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 25/02/2022.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tầng 10, Tòa nhà EuroWindow, số 2 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

image 1587 image 0