imageimage

Rồng Việt thông báo kết quả tham dự đấu giá cổ phần CTCP Đăng kiểm cơ giới thủy, bộ Sơn La

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá theo lô cổ phần của Công ty cổ phần Đăng kiểm cơ giới thủy, bộ Sơn La do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu tính đến 16 giờ 00 phút ngày 16/02/2022 như sau:

1. Doanh nghiệp có cổ phần bán đấu giá: Công ty cổ phần Đăng kiểm cơ giới thủy, bộ Sơn La

2. Địa chỉ: Tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

3. Vốn điều lệ: 1.110.650.000 đồng    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

4. Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 22.213 cổ phần

5. Tổng số lô cổ phần đấu giá: 01 lô ( 22.213 cổ phần /lô cổ phần)

6. Giá khởi điểm: 537.000.000 đồng/lô cổ phần

7. Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần

8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 8 giờ 30 phút ngày 20/01/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/02/2022

9. Số lượng nhà đầu tư đăng ký đặt mua: 0 nhà đầu tư

10. Số lượng cổ phần đặt mua: 0 cổ phần

Căn cứ Theo quy định tại Điều 13 Quy chế đấu giá theo lô cổ phần của Công ty cổ phần Đăng kiểm cơ giới thủy, bộ Sơn La do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu được ban hành kèm theo Quyết định số 28/2022/QĐ-CNHN ngày 17/01/2022 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá theo lô cổ phần của Công ty cổ phần Đăng kiểm cơ giới thủy, bộ Sơn La do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu vào ngày 23/02/2022.

image 527 image 0