imageimage

Rồng Việt thông báo kết quả tham dự đấu giá cổ phần CTCP Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá theo lô cổ phần của Công ty cổ phần Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu tính đến 16 giờ 00 phút ngày 15/02/2022 như sau:

1. Doanh nghiệp có cổ phần bán đấu giá: Công ty cổ phần Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

2. Địa chỉ: Tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

3. Vốn điều lệ: 4.150.000.000 đồng             Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

4. Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 99.600 cổ phần

5. Tổng số lô cổ phần đấu giá: 01 lô ( 99.600 cổ phần /lô cổ phần)

6. Giá khởi điểm: 1.579.000.000 đồng/lô cổ phần

7. Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần

8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 8 giờ 30 phút ngày 18/01/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 15/02/2022

9. Số lượng nhà đầu tư đăng ký đặt mua: 0 nhà đầu tư

10. Số lượng cổ phần đặt mua: 0 cổ phần

Căn cứ Theo quy định tại Điều 13 Quy chế đấu giá theo lô cổ phần của Công ty cổ phần Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu được ban hành kèm theo Quyết định số 13/2022/QĐ-CNHN ngày 12/01/2022 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá theo lô cổ phần của Công ty cổ phần Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu vào ngày 22/02/2022.

Trân trọng.

image 185 image 0