imageimage

Rồng Việt thông báo Không chuyển tiền nội bộ các tài khoản của nhà đầu tư

Theo thông tư 203/2015/TT- BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/07/2016. Thông tư quy định tại khoản 6, điều 7: “Mọi hoạt động thanh toán, giao dịch chi trả tiền cho nhà đầu tư phải được thực hiện qua ngân hàng thương mại. Công ty chứng khoán không được nhận chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản của nhà đầu tư”.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) thông báo đến Quý Khách hàng về việc Rồng Việt không nhận chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản nhà đầu tư kể từ ngày 01/07/2016.

Theo đó, các tài khoản đã đăng ký chuyển tiền nội bộ trực tuyến sang tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư khác tại Rồng Việt sẽ bị hủy bỏ kể từ ngày 01/07/2016.

Đồng thời, để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư giao dịch, Rồng Việt cung cấp số tài khoản ngân hàng mới để nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán khác tại Rồng Việt, chi tiết như sau:
- Số tài khoản: 2110 14851 224345
- Tên đơn vị hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
- Tại ngân hàng: Eximbank - PGD Tao Đàn- chi nhánh HCM- TP. HCM
- Nội dung: “chuyển tiền vào tài khoản 033CXXXXXX (tên đầy đủ chủ tài khoản)”, trong đó XXXXXX là 6 chữ số cuối tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư tại Rồng Việt.

Quý Nhà đầu tư cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ Phòng Dịch vụ khách hàng Rồng Việt, số điện thoại 08 62992020.

Trân trọng thông báo.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 1116 image 0