imageimage

Rồng Việt thông báo lãi suất Trái Phiếu HNAB2123001 áp dụng cho kỳ trả lãi 28/10/2021 - 28/04/2022

Rồng Việt thông báo cho các Quý Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu HNAB2123001 về lãi suất trái phiếu HNAB2123001 được áp dụng cho kỳ tính lãi từ 28/10/2021 - 28/04/2022 là : 9%/năm.

image 3962 image 0