imageimage

Rồng Việt thông báo loại cổ phiếu AAA ra khỏi danh mục chứng khoán ký quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Loại cổ phiếu AAA ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành từ ngày 27/08/2015.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 1080 image 0