imageimage

Rồng Việt thông báo loại cổ phiếu AVF ra khỏi Danh mục CK được phép GDKQ

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Loại cổ phiếu sau ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

 

 

Stt

Mã Cổ phiếu

Tên Cổ phiếu

Sàn GD 

Loại

Tỷ lệ tài trợ

1

AVF

CTCP Việt An

HSX

3

40%

 

Lý do: Cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 08/09/2014 nên không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 08/09/2014.

 

Thời gian áp dụng: ngày 09/09/2014.

Trân trọng.  

 

Tải file:  TB 492 DVCK_Loai co phieu ra khoi Danh muc chung khoan duoc phep giao dich ky quy.pdf

image 52 image 0