imageimage

Rồng Việt thông báo loại cổ phiếu HNM ra khỏi Danh mục CK được phép GDKQ

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Loại cổ phiếu sau ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

 

 

Stt

Mã Cổ phiếu

Tên Cổ phiếu

Sàn GD 

Loại

Tỷ lệ tài trợ

1

HNM

CTCP Sữa Hà Nội

HNX

5

30%

 

Lý do: Cổ phiếu trên lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2014 trên BCTC soát sét bán niên là số âm nên không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố ngày 25/08/2014.

 

Thời gian áp dụng: ngày 26/08/2014.

Trân trọng.  

 

Tải file:  TB 466 DVCK_Loai co phieu ra khoi Danh muc chung khoan duoc phep giao dich ky quy.pdf

 

 

image 53 image 0