imageimage

Rồng Việt thông báo loại cổ phiếu KLS ra khỏi danh mục chứng khoán ký quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Loại cổ phiếu KLS ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành từ ngày 28/07/2015.Nhấn vào đây để tải tập tin
image 23 image 0