imageimage

Rồng Việt thông báo Loại cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ ngày 26/08/2022

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Loại các cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành. 

image 1162 image 25