imageimage

Rồng Việt thông báo loại cổ phiếu SAV ra khỏi Danh mục CK được phép GDKQ

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Loại cổ phiếu sau ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

 

 

Stt

Mã Cổ phiếu

Tên Cổ phiếu

Sàn GD 

Loại

Tỷ lệ tài trợ

1

SAV

CTCP Hợp tác kinh tế & XNK Savimex

HSX

5

30%

 

Lý do: Cổ phiếu trên lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát sét bán niên 6 tháng năm 2014 là số âm nên không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh công bố ngày 21/08/2014.

 

Thời gian áp dụng: ngày 25/08/2014.

Trân trọng.  

 

Tải file:  TB 463 DVCK_Loai co phieu ra khoi Danh muc chung khoan duoc phep giao dich ky quy.pdf

image 62 image 0