imageimage

Rồng Việt thông báo loại cổ phiếu VCG ra khỏi Danh mục CK được phép GDKQ

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Loại cổ phiếu sau ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

 

 

Stt

Mã Cổ phiếu

Tên Cổ phiếu

Sàn GD 

Loại

Tỷ lệ tài trợ

1

VCG

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

HNX

1

50%

 

Lý do: Cổ phiếu trên Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2014 trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2014 của Công ty là số âm nên không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố ngày 10/09/2014.

 

Thời gian áp dụng: ngày 10/09/2014.

Trân trọng.  

 

Tải file:  TB 494 DVCK_Loai co phieu ra khoi Danh muc chung khoan duoc phep giao dich ky quy.pdf

image 65 image 0