imageimage

Rồng Việt thông báo loại cổ phiếu VIS ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ

 Kính gửi: Quý khách hàng

 

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Loại cổ phiếu sau ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

 

Stt

Mã cổ phiếu

Tên cổ phiếu

Sàn GD  

Loại

Tỷ lệ tài trợ

1

VIS

CTCP Thép Việt Ý

HSX

3

40%

 

Lý do: Chứng khoán thuộc diện cảnh báo, lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số âm theo thông báo số 236/2013/TB-SGDHCM ngày 11/03/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian áp dụng: ngày 13/03/2013.

Tải file thông báo: TB 118 DVCK_Loai co phieu ra khoi Danh muc chung khoan duoc phep giao dich ky quy.pdf

 

 

 

 

image 72 image 0