imageimage

Rồng Việt thông báo thay đổi phương thức phát hành báo cáo phân tích

Rồng Việt trân trọng thông báo thay đổi phương thức phát hành báo cáo phân tích. Theo đó, Nhật ký tư vấnBáo cáo công ty chỉ dành riêng cho những Khách hàng có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Rồng Việt. Trường hợp Quý Nhà đầu tư chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Rồng Việt, Rồng Việt sẽ cung cấp tài khoản dùng thử sử dụng trong vòng 15 ngày.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 15/10/2015.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 809 image 0