imageimage

Rồng Việt thông báo Thay đổi Quy định sản phẩm giao dịch chứng khoán phái sinh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý Khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Rồng Việt trong suốt thời gian qua. 

Căn cứ Hợp đồng giao dịch chứng khoán phái sinh giữa Quý Khách hàng và Rồng Việt, chúng tôi xin thông báo tới Quý Khách hàng về việc Thay đổi các Quy định về sản phẩm giao dịch chứng khoán phái sinh như sau:

  1. Quy định về ký quỹ ban đầu của Hợp đồng tương lai chỉ số:
  • Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: 13%
  • Tỷ lệ giữ lại: 0%
  1. Quy định về giám sát tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ.

STT

Nội dung

Mức an toàn

Mức cảnh báo

Mức xử lý

1

Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ

AR < 75%

75%≤ AR < 85%

AR ≥ 85%

2

Phương thức xử lý

Khách hàng tiếp tục giao dịch chứng khoán phái sinh

Khách hàng bổ sung thêm ký quỹ

Khách hàng bổ sung thêm ký quỹ

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 24/12/2021.

Trân trọng thông báo.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 1621 image 0