imageimage

Rồng Việt thông báo thay đổi tỷ lệ tài trợ của cổ phiếu OGC

Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo thay đổi tỷ lệ tài trợ của cổ phiếu OGC (HSX) trong Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành từ 45% xuống 30% kể từ ngày 24/10/2014.

 Tải file: TB 572 DVCK_Thay doi ty le tai tro co phieu trong Danh muc chung khoan duoc phep giao dich ky quy.pdf

image 98 image 0