imageimage

Rồng Việt thông báo v/v chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Kỹ thuật TN và MT

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-ĐTKDV ngày 04/03/2022 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.

1. Thông tin chung về doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 • Địa chỉ: Tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 • Điện thoại: 0212.03858868
 • Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; In ấn; Dịch vụ liên quan đến in; Thống kê, kiểm kê đất đai; Phân hạng đất, định giá và xây dựng bảng giá đất ...
 • Vốn điều lệ: 4.150.000.000 đồng

2. Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.

3. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội

4. Tổ chức chào bán cạnh tranh: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội

5. Cổ phần chào bán thông qua chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần:

 • Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Tổng số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh: 99.600 cổ phần
 • Tổng số lô cổ phần chào bán cạnh tranh: 01 lô (99.600 cổ phần/ lô cổ phần)
 • Giá khởi điểm: 1.579.000.000 đồng/lô cổ phần
 • Bước giá: 1.000.000 đồng/ lô cổ phần
 • Phương thức bán cổ phần: Chào bán cạnh tranh công khai cả lô cổ phần, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán
 • Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

6. Công bố thông tin; Đăng ký; Nộp tiền đặt cọc; Nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

 • Công bố thông tin từ ngày 25/03/2022 trên báo Đầu tư, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Sơn La và trên các website của SCIC, Rồng Việt.
 • Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 8 giờ 30 phút ngày 25/03/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 08/04/2022 (Sáng từ 08h30 đến 11h00; Chiều từ 13h00 đến 16h00, các ngày làm việc) tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội
 • Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
 • Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Chậm nhất 9h00 ngày 15 tháng 04 năm 2022
 • Địa điểm: CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

7. Thời gian và địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh:

 • Thời gian: Bắt đầu lúc 9h30 ngày 15 tháng 04 năm 2022
 • Địa điểm: CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội - Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

8. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:

 • Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/04/2022 đến ngày 22/04/2022
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đủ điều kiện nhận lại tiền cọc: Từ ngày 18/04/2022 đến ngày 22/04/2022

Mọi thông tin tham khảo tại website: www.scic.vn, www.vdsc.com.vn

Tải tài liệu tại đây.

Trân trọng./.

image 88 image 0