imageimage

Rồng Việt thông báo v/v chào bán cổ phiếu của CTCP Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM

Tên viết tắt: KOVALIXA

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 2 Xã Kroong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam, Việt Nam

Số điện thoại: (026) 0386 1929 – (026) 0385 6340

Fax: (026) 0386 1929

Website: kovalixa.net

Vốn điều lệ: 33.000.000.000 đồng

Mã cổ phiếu: NXT

Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.300.000 cổ phiếu

Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 10/08/2022 đến ngày 12/09/2022

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/08/2022 đến ngày 12/09/2022

Tải các thông tin khác được nêu chi tiết tại đây.

image 1540 image 0