imageimage

Rồng Việt thông báo v/v chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu H79CH2225002 để thực hiện thanh toán lãi cho kỳ thanh toán 23/06/2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về thời gian chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu H79CH2225002 để thực hiện thanh toán lãi cho kỳ thanh toán 23/06/2023 với chi tiết như sau:

  • Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land
  • Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land
  • Mã Trái Phiếu: H79CH2225002
  • Lãi suất kỳ này: 11,7%/năm (*)

(*) Căn cứ theo Thông báo số 261/2023/TB-DVCK ngày 14/03/2023 của Rồng Việt về việc thông báo lãi suất áp dụng cho năm thứ hai của Trái phiếu H79CH2225002 phát hành ngày 23/03/2022.

  • Ngày Chốt Danh Sách Thanh Toán Lãi : 14/06/2023
  • Ngày Thanh Toán Lãi: 23/06/2023
  • Cách thức thanh toán lãi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt chuyển khoản cho Người Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày Thanh Toán Lãi theo thông tin Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái Phiếu chốt ngày 14/06/2023.

Lưu ý:

  • Đối với các giao dịch Trái Phiếu H79CH2225002 phát sinh từ sau 18:00 giờ ngày 14/06/2023 thì bên nhận chuyển nhượng sẽ không được hưởng lãi Trái Phiếu của kỳ thanh toán 23/06/2023.
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt sẽ chủ động khấu trừ và nộp các khoản thuế trước khi chuyển số tiền thanh toán lãi cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Trân trọng./.

image 93 image 0