imageimage

Rồng Việt thông báo v/v chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu HTNBH2122002 để thực hiện thanh toán lãi cho kỳ thanh toán 30/09/2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về thời gian chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu HTNBH2122002 để thực hiện thanh toán lãi cho kỳ thanh toán 30/09/2022 với chi tiết như sau:

  • Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
  • Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
  • Mã Trái Phiếu: HTNBH2122002
  • Lãi suất kỳ này: 10,5%/năm.
  • Ngày Chốt Danh Sách Thanh Toán Lãi : 21/09/2022
  • Ngày Thanh Toán Lãi: 30/09/2022
  • Cách thức thanh toán lãi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt chuyển khoản cho Người Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày Thanh Toán Lãi theo thông tin Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái Phiếu chốt ngày 21/09/2022.

Lưu ý:

  • Đối với các giao dịch Trái Phiếu HTNBH2122002 phát sinh từ sau 16:00 giờ ngày 21/09/2022 thì bên nhận chuyển nhượng sẽ không được hưởng lãi Trái Phiếu của kỳ thanh toán 30/09/2022.
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt sẽ chủ động khấu trừ và nộp các khoản thuế trước khi chuyển số tiền thanh toán lãi cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Trân trọng./.

image 10 image 0