imageimage

Rồng Việt thông báo v/v chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu HTQNB2124001

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về thời gian chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu HTQNB2124001 để thực hiện thanh toán lãi cho kỳ thanh toán ngày 03/05/2022 với chi tiết như sau:

Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn

Tên trái phiếu: Trái Phiếu CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn

Mã Trái Phiếu: HTQNB2124001

Lãi suất kỳ này: 11%/năm

Ngày Đăng Ký Cuối Cùng chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu: 21/04/2022

Ngày Thanh Toán Lãi: 03/05/2022

Ngày thực hiện trả lãi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu: 04/05/2022

Cách thức thanh toán lãi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt chuyển khoản cho Người Sở Hữu Trái Phiếu vào ngày 04/05/2022 theo thông tin Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái Phiếu chốt tại 18:00 giờ ngày 21/04/2022.

Lưu ý:

Đối với các giao dịch Trái Phiếu HTQNB2124001 phát sinh từ sau 18:00 giờ ngày 21/04/2022 thì bên nhận chuyển nhượng sẽ không được hưởng lãi Trái Phiếu của kỳ thanh toán 03/05/2022.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt sẽ chủ động khấu trừ và nộp các khoản thuế trước khi chuyển số tiền thanh toán lãi cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Trân trọng.

image 115 image 0