imageimage

Rồng Việt thông báo v/v chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu HTQNB2124001 để thực hiện thanh toán lãi cho kỳ thanh toán 03/08/2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về thời gian chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu HTQNB2124001 để thực hiện thanh toán lãi cho kỳ thanh toán ngày 03/08/2023 với chi tiết như sau:

  • Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn
  • Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn
  • Mã Trái Phiếu: HTQNB2124001
  • Lãi suất kỳ này: 11,5 %/năm.
  • Ngày Đăng Ký Cuối Cùng chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu: 25/07/2023
  • Ngày Thanh Toán Lãi: 03/08/2023
  • Ngày thực hiện trả lãi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu: 03/08/2023
  • Cách thức thanh toán lãi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt chuyển khoản cho Người Sở Hữu Trái Phiếu vào ngày 03/08/2023 theo thông tin Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái Phiếu chốt tại 18:00 giờ ngày 25/07/2023.

Lưu ý:

  • Đối với các giao dịch Trái Phiếu HTQNB2124001 phát sinh từ sau 18:00 giờ ngày 25/07/2023thì bên nhận chuyển nhượng sẽ không được hưởng lãi Trái Phiếu của kỳ thanh toán 03/08/2023.
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt sẽ chủ động khấu trừ và nộp các khoản thuế trước khi chuyển số tiền thanh toán lãi cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu.
Trân trọng.
image 206 image 0