imageimage

Rồng Việt thông báo v/v chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu KNCCH2126002 để thực hiện đăng ký và lưu ký tập trung trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về thời gian chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu KNCCH2126002 để thực hiện đăng ký và lưu ký tập trung trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) với thông tin chi tiết như sau:
- Tổ Chức Phát Hành: Công ty TNHH KN Cam Ranh
- Địa chỉ: Bãi Dài, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
- Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty TNHH KN Cam Ranh
- Mã Trái Phiếu: KNCCH2126002
- Ngày phát hành: 29/12/2021
- Ngày chốt danh sách : 11h00 ngày 20/09/2023
Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu chuyển nhượng hoặc thay đổi thông tin sở hữu trái phiếu, vui lòng liên hệ địa chỉ trụ sở chính hoặc các chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt để được hướng dẫn thủ tục, thời gian chậm nhất trước 11h00 ngày 20/09/2023.
Sau thời điểm trên, các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng trái phiếu hoặc cập nhật thông tin Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được tạm dừng cho đến khi Công ty TNHH KN Cam Ranh hoàn tất các thủ tục đăng ký, lưu ký trái phiếu tại VSDC.
Trân trọng./.
image 140 image 0