imageimage

Rồng Việt thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017.

 


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 1483 image 0