imageimage

Rồng Việt thông báo về việc chấm dứt HĐLĐ đối với nhân viên có CCHNCK

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Cán bộ nhân viên Công ty có tên sau:

 

  1. Tên: Ông Nguyễn Anh Tuấn
  2. Sinh ngày: 26/11/1977  tại Khánh Hòa
  3. Số CMND: 025409025 do CA TP. HCM cấp ngày 07/12/2010
  4. Chứng chỉ hành nghề số: 00915/QLQ cấp ngày 14/12/2012
  5. Lý do chấm dứt hợp đồng: Lý do cá nhân

 

Trân trọng thông báo.

 

Tải file thông báo: CV 36 NSDT_Thong bao cham dut HDLD doi voi CBNV co giay phep HNCK.pdf

image 110 image 0