imageimage

Rồng Việt thông báo về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu HTQNB2124001 và HQNCH2124002 để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về thời gian chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu HTQNB2124001 và HQNCH2124002 để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản với chi tiết như sau:

  • Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn
  • Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn
  • Mã Trái Phiếu: HTQNB2124001 và HQNCH2124002
  • Mệnh giá Trái phiếu: 1.000.000 đồng
  • Số lượng Trái phiếu phát hành: 1.000.000 Trái phiếu
  • Tổng giá trị Trái phiếu phát hành: 1.000.000.000.000 (Một ngàn tỷ đồng)
  • Ngày Đăng Ký Cuối Cùng chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu: ngày 18/03/2022
  • Thời gian lấy ý kiến dự kiến: từ ngày 21/03/2022 đến ngày 19/04/2022.

Lưu ý: Đối với các giao dịch Trái Phiếu HTQNB2124001 và HQNCH2124002 phát sinh từ sau 18:00 giờ ngày 18/03/2022 thì bên nhận chuyển nhượng sẽ không có tên trong Danh sách Trái chủ lấy ý kiến lần này.

Trân trọng.

image 1820 image 0