imageimage

Rồng Việt thông báo về việc tạo lập thị trường của Quỹ hoán đổi danh mục ETF VFMVN30

Ngày 18/05/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã có quyết định số 163/QĐ-SGDHCM chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ hoán đổi danh mục ETF VFMVN30.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 2829 image 0