imageimage

Rồng Việt thông báo về việc thay đổi lãi suất cho vay Dịch vụ giao dịch ký quỹ

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc thay đổi lãi suất cho vay Dịch vụ Giao dịch kỹ quỹ, cụ thể như sau:

- Mức lãi suất mới: 0,065%/ngày (mức lãi suất cũ là 0,068%/ngày)

- Thời gian áp dụng: 03/04/2012

Trân trọng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

TB%20196%20DVCK_Thay%20doi%20lai%20suat%20cho%20vay%20Dich%20vu%20giao%20dich%20ky%20quy.pdf

 

 

 

 

image 35 image 0