imageimage

Rồng Việt tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07/04/2021 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2020 tại Khách sạn New World Saigon, số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1.

Quang cảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Rồng Việt

Trong báo cáo trình bày tại Đại hội, Rồng Việt đánh giá năm 2020 là một năm đầy biến động khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới, tấn công nền kinh tế toàn cầu. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng biến động mạnh nhất trong suốt chặng đường 20 năm hình thành và phát triển. Tại ngày 31/12/2020, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.103,87 điểm, tăng gần 15% so với cuối năm trước và tăng đến 67% so với mức đáy 660 điểm tại ngày 24/03/2020. Chỉ số HNX-Index đạt 203,12 điểm, tăng hơn 98% và UPCoM-Index là 74,45 điểm, tăng 32% so với cuối năm 2019. Lãi suất giảm cũng đã giúp thanh khoản thị trường tăng mạnh, bình quân đạt mức 7.435 tỷ đồng/ phiên, tăng hơn 60% so với năm 2019.

Với diễn biến tích cực đó, kết quả hoạt động của Rồng Việt trong năm 2020 đã đạt được những thành công vượt bậc. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Tổng Giám đốc cho biết: “Kết thúc năm 2020, hoạt động kinh doanh của Rồng Việt đã đạt được kết quả tăng trưởng vượt trội. Tổng doanh thu ghi nhận hơn 466 tỷ đồng, vượt 49% kế hoạch năm và tăng trưởng 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 192,66 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 150,1 tỷ đồng, bằng 417% kế hoạch năm và vượt 333% so với năm 2019. Đây là mức lợi nhuận cao nhất mà Rồng Việt đạt được kể từ khi thành lập.”

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Rồng Việt

Đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng cho năm 2021

Bước sang năm 2021, Rồng Việt nhận định các yếu tố thuận lợi cho thị trường chứng khoán gồm kinh tế vĩ mô phục hồi và ổn định, triển vọng thu hút đầu tư tích cực, mặt bằng lãi suất thấp, hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng tích cực, triển vọng vắc-xin và câu chuyện nâng hạng thị trường. Trong khi đó, yếu tố bất lợi tác động xấu đến thị trường gồm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bất ổn chính trị và bức tranh thương mại toàn cầu. VN-Index được nhận định sẽ dao động trong vùng 1.000 - 1.300 điểm với thanh khoản bình quân thị trường đạt 9.000-10.000 tỷ đồng/ phiên.

Trên cơ sở đó, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh riêng lẻ năm 2021 như sau:

Trả lời cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2021, Ông Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết: “Trong bối cảnh thị trường chứng khoán còn nhiều biến động và khó dự đoán, HĐQT Rồng Việt đặt kế hoạch kinh doanh trên quan điểm thận trọng và đây là mức kế hoạch nằm trong khả năng thực hiện được. HĐQT Rồng Việt mong cổ đông hiểu và đồng thuận với kế hoạch này, đồng thời cam kết sẽ cùng Ban điều hành phấn đấu, nỗ lực để đạt mức lợi nhuận cao nhất và vượt kế hoạch đã trình.”

Kết quả kinh doanh Quý 1/2021 đạt hơn 68% kế hoạch năm

Trả lời cổ đông về kết quả kinh doanh Quý 1/2021, Ông Nguyễn Miên Tuấn cho biết: “Với diễn biến thuận lợi của thị trường chứng khoán, kết quả kinh doanh Quý 1/2021 của Rồng Việt rất tích cực, đạt mức tăng trưởng cao trên tất cả các mảng kinh doanh chính”.

Tổng doanh thu Quý 1/2021 là 207 tỷ đồng, tăng 66,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 39% kế hoạch năm. Trong đó, hoạt động môi giới đạt hơn 53 tỷ đồng (40% kế hoạch năm), hoạt động dịch vụ chứng khoán đạt 60 tỷ đồng (25% kế hoạch), hoạt động ngân hàng đầu tư đạt 33,5 tỷ đồng (67% kế hoạch), hoạt động tự doanh đạt hiệu suất sinh lời hơn 30% trên vốn đầu tư bình quân, vượt trội so với mức tăng 8% của VN-Index trong Quý 1/2021. Tổng tài sản của khách hàng tại thời điểm 31/03/2021 ước đạt 46.800 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với thời điểm cuối năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế của Công ty Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long (Rồng Việt sở hữu 51%) đạt 5 tỷ đồng.

Với việc doanh thu tăng mạnh và kiểm soát tốt chi phí, Rồng Việt ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế Quý 1/2021 ước đạt 123 tỷ đồng, bằng 68,3% kế hoạch năm.

Ban Chủ tọa đoàn đã có phần trả lời chi tiết và cụ thể đến các cổ đông trong phần thảo luận

Đại hội đã nhận được sự đồng thuận cao từ cổ đông

Tại Đại hội, cổ đông cũng đã thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 với thành viên trúng cử là bà Nguyễn Thị Thu Huyền, hiện là Tổng Giám đốc Rồng Việt. Đại hội cũng đồng thuận việc chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 8%, trong đó 3% tiền mặt đã được Công ty tạm ứng trong tháng 01/2021 và 5% còn lại sẽ được chi trả bằng cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ của Công ty từ 1.001 tỷ đồng lên 1.051 tỷ đồng. Việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến được hoàn thành ngay trong Quý 2/2021.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021

Năm 2021, với việc Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đều chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và ban hành các Quy chế nội bộ của Công ty. Việc này giúp đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ quy định pháp luật và hướng đến lợi ích cao nhất của cổ đông.

Các nội dung quan trọng khác cũng đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, gồm: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

Định hướng năm 2021: “Xây nền tảng - Đón tương lai”

Phát biểu bế mạc Đại hội, Ông Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh:

Trên cơ sở chuyển đổi số toàn diện để giúp Công ty chủ động nắm bắt và tạo dựng một tương lai phát triển tươi sáng trong giai đoạn 2021-2025 với mong muốn xây dựng Rồng Việt trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu, hiện đại và hiệu quả nhất ở Việt Nam vào năm 2030.

Ông Nguyễn Miên Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu bế mạc Đại hội

Rồng Việt xin trân trọng cám ơn Quý vị Cổ đông đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Công ty. Sự ủng hộ của QCổ đông là nguồn động lực vô cùng to lớn để Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và đội ngũ Rồng Việt sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đổi mới, sáng tạo và làm việc với niềm đam mê lớn hơn, xây dựng vị thế vững chắc của Rồng Việt trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng với quá trình chuyển đổi bắt đầu từ năm 2021 trên quan điểm “Xây nền tảng - Đón tương lai”, Rồng Việt sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ đồng hành của Quý vị Cổ đông, Quý vị đối tác và Khách hàng.”

image 3055 image 0