imageimage

Rồng Việt tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05/04/2022 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) (HOSE: VDS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2021 tại khách sạn New Wold Saigon, số 76 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1.

Đại hội cổ đông năm tài chính 2021 của Rồng Việt với sự tham dự của hơn 110 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu hơn 81,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Rồng Việt. Đại hội đã nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các báo cáo, tờ trình về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 và các vấn đề về phân phối lợi nhuận, phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ… Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 2.100 tỷ đồng, định hướng phát triển và các mục tiêu quan trọng của nhiệm kỳ 2022-2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2022 – 2026.

Năm 2021, Rồng Việt đã cố gắng, nỗ lực nắm bắt các cơ hội kinh doanh để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận do ĐHĐCĐ giao phó. Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.054,1 tỷ đồng (tương đương 199,6% kế hoạch năm), lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 426,7 tỷ đồng (tương đương 296,3% kế hoạch năm). Cùng với kết quả kinh doanh đạt mức kỷ lục kể từ khi thành lập, Rồng Việt tiếp tục ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về hiệu quả hoạt động với chỉ số ROAa đạt 12,9%, chỉ số ROEa đạt 30,4% và EPS đạt 4.050 đồng/cổ phiếu.

Năm 2021 cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ năm 2017 – 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) với nhiều cột mốc và thành tựu nổi bật. Tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bình quân đạt lần lượt 34,9% và 54,2%/năm. Giá trị vốn hóa của Rồng Việt cũng vượt mức 3.600 tỷ đồng, tăng hơn 260% so với đầu năm 2021 và 505% so với thời điểm đầu nhiệm kỳ. Bên cạnh những kết quả ấn tượng về hoạt động kinh doanh, Rồng Việt cũng dần khẳng định được thương hiệu và vị thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua nhiều giải thưởng uy tín về hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành và những đóng góp cho thị trường tài chính cũng như cộng đồng, xã hội.

Bước sang nhiệm kỳ mới 2022 – 2026, HĐQT Rồng Việt tiếp tục xác lập tầm nhìn đưa Rồng Việt trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu, hiện đại và hiệu quả nhất Việt Nam. Theo đó, quan điểm định hướng xuyên suốt trong hành trình phát triển 2021 – 2030 của Rồng Việt là “KIẾN TẠO TƯƠNG LAI THỊNH VƯỢNG” thông qua việc “kiến tạo thành công hệ sinh thái tài chính và đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam bằng việc sáng tạo, cung cấp các giải pháp, công cụ tài chính và sản phẩm đầu tư phù hợp, mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng với hệ thống vận hành và chất lượng dịch vụ khách hàng xuất sắc”.

Hoạt động kinh doanh của Rồng Việt được xác định tập trung vào 5 trụ cột chính là Môi giới, Dịch vụ tài chính, Đầu tư, Ngân hàng đầu tư và Quản lý tài sản nhằm hướng đến 5 nhóm đối tượng khách hàng (KH) gồm KH cá nhân, KH tổ chức, KH doanh nghiệp, KH định chế và KH quốc tế.

Về kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022, ĐHĐCĐ Rồng Việt đã thống nhất thông qua chỉ tiêu kế hoạch doanh thu 1.193,6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 504 tỷ đồng. Kế hoạch được xây dựng dựa trên nhận định VN-Index năm 2022 sẽ dao động quanh 1.340 đến 1.750 điểm và thanh khoản bình quân thị trường khoảng 25.000 đến 30.000 tỷ đồng mỗi phiên.

ĐHĐCĐ Rồng Việt cũng đã thông qua phương án phát hành thêm 104,9 triệu cổ phiếu để qua đó tăng vốn điều lệ gấp đôi lên 2.100 tỷ đồng. Cụ thể, Công ty dự kiến sẽ phát hành 36,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 100:35); phát hành 10,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 10:1). Nguồn vốn thực hiện trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2021. Song song đó, Rồng Việt sẽ thực hiện chào bán thêm 52,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền (tỷ lệ 2:1) và phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), cùng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động bảo lãnh phát hành, hoạt động đầu tư và hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ/ứng trước.

Để đáp ứng nhu cầu xây dựng đồng bộ hệ thống nhận diện thương hiệu và phù hợp định hướng phát triển trong giai đoạn tới, ĐHĐCĐ cũng thông qua việc đổi tên công ty con do Rồng Việt sở hữu chi phối 51%. Cụ thể Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Long (VDFM) sẽ được đổi tên thành Công ty cổ phần Quản lý quỹ Rồng Việt (VDAM).

Đại hội cũng đã tiến hành bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 với kết quả như sau:

STT

Ông/Bà

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông

Nguyễn Miên Tuấn

Chủ tịch Hội đồng quản trị

2

Phạm Mỹ Linh

Thành viên Hội đồng quản trị

3

Ông

Nguyễn Thúc Vinh

Thành viên Hội đồng quản trị

4

Ông

Nguyễn Hiếu

Thành viên Hội đồng quản trị

5

Nguyễn Thị Thu Huyền

Thành viên Hội đồng quản trị

6

Ông

Nguyễn Chí Trung

Thành viên Hội đồng quản trị

7

Hoàng Hải Anh

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

8

Ông

Trần Nam Trung

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

STT

Ông/Bà

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông

Hồ Tấn Đạt

Trưởng Ban kiểm soát

2

Nguyễn Bích Diệp

Thành viên Ban kiểm soát

3

Ông

Nguyễn Trung Quân

Thành viên Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 ra mắt Đại hội

Các nội dung còn lại của Đại hội cũng đã được cổ đông thông qua, gồm: Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính.

image 5274 image 0