imageimage

Rồng Việt tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2015

Vào chiều ngày 26/4/2016 tại KS Continental, số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Đến tham dự Đại hội có 66 cổ đông, tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự là 61.656.095 cổ phần chiếm tỷ lệ 88,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Ông Trần Lệ Nguyện –Chủ tịch HĐQT Rồng Việt phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội đã thống nhất thông qua một số vấn đề quan trọng, trong đó thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016. Theo đó, năm 2015 ghi nhận mức tổng doanh thu là 172,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 20,9 tỷ đồng góp phần xóa hết lỗ lũy kế. Năm 2016 với tiềm lực tài chính mới, sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược mới cùng những cam kết và nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và tập thể CBNV, kế hoạch lợi nhuận đặt ra là 80 tỷ đồng trước thuế và cổ tức là 8%. Thực tế tình hình kinh doanh trong Quý I/2016, lợi nhuận trước thuế của công ty đã đạt mức 12 tỷ đồng và tính đến thời điểm cuối tháng 4, lũy kế 4 tháng đầu năm 2016 đạt 20 tỷ đồng, gần bằng lợi nhuận cả năm 2015 và đạt 25% so với kế hoạch đặt ra.

Quang cảnh buổi Đại hội

Một nội dung nổi bật khác là việc thông qua kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn HNX sang sàn HOSE khi đủ điều kiện nhằm nâng cao uy tính và hình ảnh công ty, tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu và mở rộng các kênh huy động vốn trung và dài hạn.

 Ông Nguyễn Hiếu - TGĐ Rồng Việt báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016

Các cổ đông cũng biểu quyết thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của Rồng Việt lên mức 100% nhằm tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu, hướng tới thu hút thêm nguồn lực từ nhà đầu tư nước ngoài cũng như tạo điều kiện thuận lợi phát triển trong thời gian tới đồng thời thống nhất thông qua phương án phát hành 35 triệu cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ trong năm 2016 lên 1,050 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông là 2:1, giá dự kiến phát hành 10.000 đồng/CP. Nguồn vốn huy động được sẽ dùng cho hoạt động ký quỹ, tự doanh, bảo lãnh phát hành và tham gia thị trường trái phiếu.


Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội


Sau cùng, HĐQT trình cổ đông thông qua việc triển khai các nghiệp vụ liên quan chứng khoán phái sinh để có thể đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của UBCKNN như Môi giới chứng khoán phái sinh, Tự doanh chứng khoán phái sinh, Tư vấn chứng khoán phái sinh, Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.


Cổ đông đặt câu hỏi tại Đại hội


Phát biểu tại Đại hội, Ông Nguyễn Miên Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT cam kết với cổ đông bằng những nỗ lực cao nhất, cùng với những điều kiện thuận lợi đang có được về nguồn vốn, về sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược mới và vai trò của Chủ tịch HĐQT Trần Lệ Nguyên, Rồng Việt kỳ vọng sẽ đạt được các kế hoạch kinh doanh đặt ra trong năm 2016, chi cổ tức 8% cho cổ đông.


Ông Nguyễn Miên Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội

image 3081 image 0