imageimage

Sở GDCK Hà Nội thay đổi thời gian giao dịch đối với chứng khoán niêm yết và thị trường UPCOM

Được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Công văn số 166/UBCKNN-PTTT ngày 20/02/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN) thông báo về việc thay đổi thời gian giao dịch tại SGDCKHN như sau:

 

Thời gian giao dịch hàng ngày được thực hiện từ 9h00 đến 14h15 (thời gian nghỉ giữa giờ từ 11h30 đến 13h00) các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động.

 

Thời gian giao dịch nêu trên được áp dụng đổi với thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết và thị trường giao dịch chứng khoán các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) tại SGDCKHN.

 

SGDCKHN sẽ tiến hành triển khai thí điểm việc kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều trong vòng 03 tháng, thời điểm bắt đầu áp dụng kể từ ngày 05/03/2012.

 

Được sự chấp thuận của UBCKNN tại Công văn số 3023/UBCKNN-PTTT ngày 21/9/2011, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các SGDCK thực hiện hủy bỏ hình thức thanh toán trực tiếp T+1 đối với các giao dịch thỏa thuận có khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên khi triển khai kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều.

 

Danh sách các CTCK đủ điều kiện và sẵn sàng cho việc kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều được SGDCKHN đăng tải trên Website www.hnx.vn từ ngày 22/02/2012.

 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

 

TB%20196%20DVCK_Thay%20doi%20lai%20suat%20cho%20vay%20Dich%20vu%20giao%20dich%20ky%20quy.pdf

image 18 image 0