imageimage

Sở GDCK Hà Nội thông báo đưa cổ phiếu VDS ra khỏi diện bị cảnh báo từ ngày 18/03/2016

Sở GDCK Hà Nội thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng việt (MCK: VDS) ra khỏi diện bị cảnh báo từ ngày 18/03/2016.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 11 image 0