imageimage

Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thay đổi thời gian giao dịch từ ngày 13/09/2010

ưTừ ngày 13/09/2010, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi thời gian giao dịch, chi tiết như sau:

- Từ 8h30-8h45 là đợt khớp lệnh định kỳ mở cửa

- Từ 8h45-10h30 khớp lệnh liên tục

- Từ 10h30-10h45 khớp lệnh định kỳ đóng cửa.

image 16 image 0