imageimage

Sửa đổi nội dung về điểm thưởng thuộc Quy định về Chính sách Khách hàng

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng nội dung sửa đổi về điểm thưởng thuộc Quy định về Chính sách Khách hàng. Cụ thể như sau:

1. Thay đổi về số điểm thưởng tối thiểu và tối đa được đổi quà:

STT

Nội dung sửa đổi

Quy định cũ

Quy định mới

1

Số điểm thưởng tối thiểu

Số điểm thưởng tối thiểu được quy đổi trong năm tài chính là 2.000 điểm, tương ứng giá trị quà tặng là 200.000 đồng

Số điểm thưởng tối thiểu được quy đổi trong năm tài chính là 3.000 điểm, tương ứng giá trị quà tặng là 300.000 đồng

2

Số điểm thưởng tối đa

Số điểm thưởng tối đa được quy đổi trong năm tài chính là 100.000 điểm, tương ứng giá trị quà tặng là 10.000.000 đồng. Trường hợp tổng điểm thưởng lớn hơn 100.000 điểm thì tổng giá trị quà tặng tối đa là 10.000.000 đồng

Số điểm thưởng tối đa được quy đổi trong năm tài chính là 50.000 điểm, tương ứng giá trị quà tặng là 5.000.000 đồng. Trường hợp tổng điểm thưởng lớn hơn 50.000 điểm thì tổng giá trị quà tặng tối đa là 5.000.000 đồng

2. Thời gian áp dụng: kể từ kỳ tính điểm của năm tài chính 2020.

Mọi thông tin chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng tham khảo Quy định về Chính sách Khách hàng tại Website của Rồng Việt hoặc liên hệ Tổng đài hỗ trợ Khách hàng 028.62992020 để được hỗ trợ.

Trân trọng thông báo./.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 1135 image 0