imageimage

TB các quy định thay đổi theo Thông tư 74

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Căn cứ Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2011 của Bộ Tài chính, về việc Hướng dẫn giao dịch chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01 tháng 08 năm 2011 và Công văn số 2327/UBCK-PTTT ngày 29/07/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn triển khai Thông tư trên, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo tới Quý khách hàng một số thay đổi về quy định giao dịch.

 

Quý khách hàng vui lòng tải file để xem chi tiết

TB%2037%20nghi%20Tet%20Nguyen%20Dan%202012.pdf

image 34 image 0