imageimage

TB loại cổ phiếu ra Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc loại cổ phiếu sau ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

 

STT

MÃ CỔ PHIẾU

TÊN CỔ PHIẾU

SÀN GIAO DỊCH

LOẠI

TỶ LỆ TÀI TRỢ

1

HBB

Ngân Hàng TMCP Nhà Hà Nội

HNX

1

40%

 

Thời gian áp dụng: ngày 01/06/2012.

 

Trân trọng thông báo.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

 

TB%20270%20DVCK_Loai%20co%20phieu%20ra%20Danh%20muc%20chung%20khoan%20duoc%20phep%20GDKQ.rar

image 17 image 0