imageimage

TB loại CP ra Danh mục CK được phép GDKQ

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Loại cổ phiếu sau ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

 

 

Stt

Mã Cổ phiếu

Tên Cổ phiếu

Sàn GD 

Loại

Tỷ lệ tài trợ

1

DIG

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng

HSX

2

45%

 

Lý do: Chứng khoán thuộc diện cảnh báo theo thông báo số 644/2013/TB-SGDHCM ngày 24/06/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian áp dụng: ngày 25/06/2013.

Trân trọng.  

 

Tải file: TB 273 DVCK_Loai co phieu ra khoi Danh muc chung khoan duoc phep giao dich ky quy.pdf

 

 

 

 

 

 

image 68 image 0