imageimage

TB loại CP ra Danh mục CK được phép GDKQ

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Loại các cổ phiếu sau ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

 

 

Stt

Mã Cổ phiếu

Tên Cổ phiếu

Sàn GD 

Loại

Tỷ lệ tài trợ

1

SCR

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

HNX

1

50%

2

CII

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

HSX

2

45%

3

ITC

CTCP Đầu tư - Kinh doanh nhà

HSX

3

40%

4

VNE

Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam

HSX

3

40%

 

Lý do: Chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

 

Thời gian áp dụng: ngày 09/09/2013.

Trân trọng.  

 

Tải file: TB_Thay doi danh muc.doc

 

 

 

 

 

 

 

image 32 image 0