imageimage

TB loại CP TDH ra Danh mục CK được phép GDKQ

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Loại các cổ phiếu sau ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

 

 

Stt

Mã Cổ phiếu

Tên Cổ phiếu

Sàn GD 

Loại

Tỷ lệ tài trợ

1

TDH

CTCP Phát triển nhà Thủ Đức

HSX

2

45%

 

Lý do: Chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17/09/2013.

 

Thời gian áp dụng: ngày 19/09/2013.

Trân trọng.  

 

Tải file: TB 450 DVCK_Loai co phieu ra khoi Danh muc chung khoan duoc phep giao dich ky quy.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

image 31 image 0