imageimage

TB sửa đổi, bổ sung Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo sửa đổi, bổ sung Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ

 

TB%20196%20DVCK_Thay%20doi%20lai%20suat%20cho%20vay%20Dich%20vu%20giao%20dich%20ky%20quy.pdf

image 24 image 0